Δούσκο ή Μερόπη, ύψους 2.207 μ. στα σύνορα με την Αλβανία

«Το βουνό Δούσκο ή Μερόπη, βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νομού Ιωαννίνων στα σύνορα με την Αλβανία, στα δυτικά της Κόνιτσας.  Αποτελεί την ΝΑ προέκταση του μεγάλου συγκροτήματος Νεμέρτσκα της Αλβανία, με ψηλότερη κορφή, 2.486 μ..  Άλλες κορφές της είναι η Βελανιδιά, 1.236 μ., Κουρούνα, 1.852 μ.  Από το Δούσκο, πηγάζει ο ποταμός Καλαμάς ή… Συνεχίστε να διαβάζετε Δούσκο ή Μερόπη, ύψους 2.207 μ. στα σύνορα με την Αλβανία.

Μακρύκαμπος ή Βουνό της Πωγωνιανής, ύψ. 1.672 μ. στα σύνορα με την Αλβανία

Εισαγωγικό «Ορεινός όγκος στη δυτική πλευρά του Ν. Ιωαννίνων, δυτικά της Πωγωνιανής (Βοστίνα) και στα σύνορα με την Αλβανία (Πυραμίδες 17 – 24), όπου και ο μεγαλύτερος όγκος του βουνού (Μάλι Καλάφα) και η ψηλότερη κορυφή (Αρκοβόλ), 1.763 μ.  Η τοπική ονομασία του βουνού είναι Μπόζοβο.  Από το βουνό Ακρορράχη στα νότια χωρίζεται με την… Συνεχίστε να διαβάζετε Μακρύκαμπος ή Βουνό της Πωγωνιανής, ύψ. 1.672 μ. στα σύνορα με την Αλβανία.