Ταξίδι για τη Φτέρη 2.127 μ. Αγράφων

Αφήνοντας πίσω το Καρπενήσι (1) γνωρίζουμε ότι μόλις έχουμε περάσει την κεντρική θύρα για να εισέλθουμε σ’ έναν χώρο αυθεντικής ομορφιάς.   Απ’ εδώ και πέρα οι εικόνες δεν είναι απλά εικόνες, είναι μία συνεχής ροή αισθητικής πανδαισίας, που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την οπτική μεγαλοσύνη  αλλά και με την ατμόσφαιρα που απορρέει… Συνεχίστε να διαβάζετε Ταξίδι για τη Φτέρη 2.127 μ. Αγράφων.

Φουρνά, ένα διαχρονικό σταυροδρόμι της Ρούμελης

«Η Ανθρωπογεωγραφία ορίζεται ως η σχέση των ανθρώπινων ομάδων με τον γεωγραφικό περίγυρο, όπως αναφέρει ο Demangeon» (Derreau Max2004:σ.13) Ο Freidrich Ratzel  (1939:194-196) θέλοντας να δείξει τον τρόπο με τον οποίο το φυσικό περιβάλλον (μορφολογία, κλίμα) καθορίζει τα κίνητρα των ενεργειών του ανθρώπου καθώς και τις πληθυσμιακές μετακινήσεις, βρίσκει στον ορεινό χώρο το κατάλληλο πεδίο… Συνεχίστε να διαβάζετε Φουρνά, ένα διαχρονικό σταυροδρόμι της Ρούμελης.